276
مرکز آموزش فنی و حرفه ای آبدانان - آموزش
سال98 سال رونق تولید
صفحه اصلینقشه سایتتماس باما
آموزش

نام ونام خانوادگی:

سوابق تحصیلی:

سمت فعلی:

عنوان پست سازمانی:

سابقه خدمت:

پست الکترونیکی:

 

تلفن تماس:

 

محمدخلفیان

کارشناسی ارشدمدیریت

آموزش-حسابدار

حسابدار

24سال

Khalafian1352@yahoo.com

08433626687

08433622066

منوی اصلی
اطلاعیه ها