276
مرکز آموزش فنی و حرفه ای آبدانان - مدارک موردنیازثبت نام کارآموز
سال98 سال رونق تولید
صفحه اصلینقشه سایتتماس باما
مدارک موردنیازثبت نام کارآموز

مدارک موردنیازجهت ثبت نام کارآموز

1-کپی شناسنامه

2-کپی کارت ملی

3-کپی آخرین مدرک تحصیلی

4-یک قطعه عکس 4*3

5-فرم های مخصوص ثبت نام موجوددرمرکز

6-یک برگ پوشه

7-هزینه ثبت نام ومشاوره به مبلغ 5300 تومان

منوی اصلی
اطلاعیه ها