276
مرکز آموزش فنی و حرفه ای آبدانان - چارت سازمانی
سال98 سال رونق تولید
صفحه اصلینقشه سایتتماس باما
چارت سازمانی

 

چارت سازمانی کارکنان مرکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان آبدانان

مرکزثابت

ردیف

نام ونام خانوادگی

عنوان پست سازمانی

سمت

1

یوسف هادی زاده

رئیس مرکز

رئیس مرکز

2

علی پورمحمدی

حسابداروامین اموال

امین اموال و روابط عمومی

3

سیده محترم حسینی

کارشناس آزمون

کارشناس آموزشگاه های آزاد

4

محمدخلفیان

حسابدار

کارشناس آموزش

5

علی کرمی

مربی برق

کارشناس مشاوره وهدایت شغلی

6

ایمان روشنی

کارپرداز

کارپرداز

7

کرم کریمی زاده

کارشناس آزمون

آزمون و اموراداری

8

جوادصفری

امین اموال

پذیرش کارآموز

9

محمدرحیم جمادی

مربی

مربی اتومکانیک

10

علی قادری

مربی

مربی جوشکاری

11

کبری بازدار

مربی

مربی صنایع دستی

12

میتراگوهری

مربی

مربی کیف دوزی

13

بنفشه مردانی

مربی

مربی خیاطی

14

سلطانعلی محمدبیگی

حفاظت فیزیکی

حفاظت فیزیکی

15

عباس پیری

حفاظت فیزیکی

حفاظت فیزیکی

16

کیانوش قادری

حفاظت فیزیکی

حفاظت فیزیکی

آموزش درپادگان

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

مرادمرادی

مربی رایانه

2

اقبال نظرزاده

مربی برق

آموزش روستایی بخش سرابباغ

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

زهراعسگری

مربی رایانه

2

منیژه محمدی تبار

مربی صنایع دستی

آموزش روستایی بخش مورموری

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

نازی دردانه ای

مربی کشاورزی

2

افسانه صیدکرمی

مربی خیاطی

3

مریم عبدی

مربی صنایع دست

 

 

 

 

 

منوی اصلی
اطلاعیه ها